Zgłoszenie do turnieju nadesłali:

1. AWSD w Białymstoku
2. WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie
3. WSD Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim
4. MWSD we Wrocławiu
5. WSD Zakonu Paulinów w Krakowie