Zgłoszenie do turnieju nadesłali:

1. WSD OO. Franciszkanów w Łodzi
2. Archidiecezjalne WSD w Białymstoku
3. WSD Franciszkanów we Wrocławiu
4. WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie
5. Prymasowskie WSD w Gnieźnie