REGULAMIN XI MISTRZOSTW POLSKI WYŻSZYCH SEMINARIÓW DUCHOWNYCH
 W KOSZYKÓWCE

§ 1

Postanowienia ogólne

Organizator

Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach

Ul. Okólna 185

91-520 Łódź

 • Cel turnieju

– wyłonienie najlepszej reprezentacji seminaryjnej w koszykówce,

– integracja środowiska kleryckiego poprzez rywalizację sportową,

– popularyzacja koszykówki,

– promowanie walorów zaangażowania, talentu, poświęcenia i zasad fair play

 • Termin i miejsce

– 7 marca 2020 (sobota), godzina 9:30

– Łódź, ul. Wici 45 (hala sportowa przy szkole katolickiej)

 • Uczestnictwo

W Mistrzostwach uczestniczą reprezentacje Wyższych Seminariów Duchownych i Zakonnych z Polski, które do 23 grudnia 2019 roku potwierdziły uczestnictwo w turnieju. W zespołach występować mogą wyłącznie alumni oraz maksymalnie jeden ksiądz opiekun (formator). Drużyna może liczyć 10 zawodników (5 graczy z pola + max. 5 rezerwowych).

Organizatorem następnej, tj. XII edycji Mistrzostw zostanie zwycięzca tegorocznego turnieju. Jeżeli zwycięży drużyna organizująca, prawo i obowiązek organizacji przechodzi na drużynę, która uplasuje się na drugim miejscu rozgrywek.

§ 2

Podstawowe zasady gry i przebieg turnieju

 • Rozgrywki
 • Losowanie grup odbędzie się w budynku  Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi w przeddzień mistrzostw (06.03.2020r.) o godzinie 19:30. Losowanie odbędzie się niezależnie od ilości drużyn, które przybędą.
 • Każda z drużyn rozegra mecze na zasadzie „każdy z każdym”.
 • Do fazy pucharowej awansują pierwsze cztery drużyny. Po fazie pucharowej odbędzie się mecz o 3 miejsce i mecz finałowy
 • Zwycięstwo premiowane jest 2 punktami, remis to 1 pkt, porażka to 0 pkt.
 • O kolejności drużyn w grupie stanowią:

– liczba zdobytych punktów,

– bezpośredni pojedynek,

– bilans punktów,

– różnica zdobytych punktów,

 • Czas gry (czas nie jest zatrzymywany)
  • czterykwarty po 5min w rozgrywkach grupowych,
  • cztery kwarty po 5 min w półfinałach, meczu o 3 miejsce oraz finale.
 • WYJĄTEK: Czas zatrzymywany jest w tych sytuacjach:
 • na rzuty osobiste (w momencie kiedy sędzia pokaże, że są rzuty osobiste) w ostatniej minucie 3 i 4 kwarty
 • na czas na żądanie drużyny w ostatniej minucie 1 i 2 kwarty, w całej 3 i 4 kwarcie oraz dogrywce,
 • na ostatnią minutę dogrywki zgodnie z zasadami rozgrywek PZKosz.
 • Przewinienia zawodników nie karane rzutami osobistymi nie wstrzymują czasu gry.
 • Obowiązują dwuminutowe przerwy w połowie meczu na zmianę stron oraz 30 sekundowymi przerwami między kwartą 1 i 2 oraz 3 i 4.
 • Każdy zawodnik musi posiadać obuwie z jasną podeszwą. Sędzia i organizator ma prawo do usunięcia gracza, który ma inne obuwie.
 • Drużynie przysługuje jeden 30-sekundowy czas na żądanie w I i II połowie meczu oraz w dogrywce
 • Rozgrywki prowadzi się zgodnie z aktualnym regulaminem PZKosz.
 • Sprawy sporne
  Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie ma prawo rozstrzygnąć organizator.

§ 3

Postanowienia końcowe

Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości. Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę na udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek oraz umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym.

Każdy zawodnik zobowiązany jest również do przestrzegania Regulaminu, który znajduje się na obiekcie sportowym.

Przystąpienie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.